Bureau M/V

Werkwijze

De aanpak van bureau M/V is mens- en procesgericht. De mens is ons uitgangspunt. Succesvol veranderen = weten wat mensen beweegt en hen te bewegen te veranderen. Bureau M/V maakt de stap vanuit mensen zelf. Van binnenuit danwel van binnenin (Ver-IK-ken) moet de verandering plaatsvinden. Verankeren met een mooi woord. Een duurzame ontwikkeling die als waardevol ervaren wordt. Door uw eigen mensen, klanten, relaties en omgeving.

Verbinden

Ieder verandertraject is uniek. Wij vertalen de impact van veranderingen voor en naar interne en externe betrokkenen. Wij verdiepen ons in hun drijfveren, motivaties, belangen en behoeftes. Wij verbinden de blik van de buitenwereld met die van de eigen organisatie. De directie met de medewerkers. De harde kant (structuren en systemen) met de zachte kant (leiderschap en cultuur). Wij leggen verbindingen die daarvoor niet gelegd werden. Dit kunnen wij door onze bedrijfskundige en communicatie achtergrond. Maar ook door onze jarenlange ervaring met het werken in multidisciplinaire teams.

Procescommunicatie

Wij zien communicatie als een proces waarmee we veranderingen vormgeven, ondersteunen, versnellen en realiseren. Dit doen wij samen met mensen. Wij betrekken mensen, gaan de dialoog aan en motiveren hen om zich het nieuwe gedrag eigen te maken. Interactie, dialoog, participatie en training vormen de kern van onze aanpak. Cultuur, identiteit en imago onze basis. Bureau M/V maakt de stap vanuit mensen zelf.

Woorden en daden

Onze aanpak en advisering zijn niet alleen procesgericht. Wij zijn zelf ook actief in het proces. In de uitvoering zie je namelijk pas of iets werkt. Of de gewenste verandering niet alleen fysiek (gedrag) maar ook mentaal (o.a. betrokkenheid en draagvlak) gerealiseerd is. Samen groeistappen maken. Dat is wat ons motiveert.

Download ons bureauprofiel

Wanneer u het bestand niet kunt openen, kunt u de laatste versie van Adobe Acrobat downloaden.