Bureau M/V

Visie

In onze visie zijn het uiteindelijk mensen die een duurzame groeistap mogelijk maken. Mensen vormen dan ook ons uitgangspunt. Wat motiveert hen? Wat zijn hun drijfveren? Wat zijn hun belangen? Hun behoeftes? Hoe krijg je ze in beweging? Het antwoord. Zo voor de hand liggend. Vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Bureau M/V maakt de stap vanuit mensen zelf. Van binnenuit danwel van binnenin moet de verandering plaatsvinden. Ambitieuze doelen en plannen moeten niet alleen begrepen en gedragen worden. Veranderingen moeten ook zichtbaar, herkenbaar en voelbaar zijn. Uw eigen mensen, klanten en omgeving moeten de veranderingen als waarde- en betekenisvol ervaren. Een duurzame groeistap dus.

Download ons bureauprofiel

Wanneer u het bestand niet kunt openen, kunt u de laatste versie van Adobe Acrobat downloaden.